We gaan weer op pad


Het huis is klaar en op zondag hebben we de ceremonie. Dan komen ook de laatste foto’s. Omdat de geluiden uit het dorp Gambuh niet erg vrolijk zijn hebben we besloten om aanstaande maandag en dinsdag te gaan kijken waar de nood zit.

Omdat het onmogelijk is om iedereen te helpen hebben we na overleg met elkaar besloten om ons te richten op:

  • Alleenstaande vrouwen en mannen die in armoede leven.
  • Alleenstaande moeders.
  • Alleenstaande echtparen die in armoede leven.
  • Kinderen waarvan beide ouders zijn overleden.
  • Op bepaalde plaatsen zijn matrassen nodig. De mensen liggen op een dun doekje.
  • Bij een aantal mensen is een dokter en medicatie hard nodig.
  • Invaliden zowel lichamelijk als geestelijk.
  • Gezinnen die hoog in de bergen wonen waar nagenoeg geen hulp komt.
  • Er zijn ongeveer 150 gezinnen in Gambuh die onder de armoede grens leven.

De droogte slaat toe in het dorp. Door een gebrek aan water kan er praktisch niks meer verbouwd worden. Het water voor de huishouding kan maar op 1 punt gehaald worden en er zijn wachttijden van soms wel vier uur voordat je water kunt pakken. Verschillende vrouwen zijn de hele dag bezig met water transport. Waar nog wat geteeld kan worden, is het voor eigen gebruik. Er is zoveel aanbod omdat er geen restaurants meer afnemen. Er is nagenoeg of eigenlijk helemaal geen werk meer. Export wordt bemoeilijkt door de crisis. Hulp van buitenaf is dan ook dringend en hard en structureel nodig zolang de crisis duurt.

Van De Diaconie van de Protestantse Gemeente Haarlem hebben we een prachtige donatie mogen ontvangen.

Wij realiseren ons heel goed dat iedereen, particulier als bedrijf, het erg moeilijk heeft in deze tijden, maar toch willen wij u om hulp vragen voor deze mensen die verder niets hebben dan hun schamele bezittingen. Zoals gebruikelijk maak ik verslagen van de uitdelingen en voeg de rekeningen toe bij de foto’s.

De foto’s zijn van eerder bezoeken die wij gedaan hebben en naar verwachting zal de situatie niet verbeterd zijn.

Donaties kunnen overgemaakt worden naar NL23SNSB0939530880 t.n.v. H.M.H Bus en onder vermelding: Hulp voor Gambuh op Bali

19 september 2020