Up Date Gambuh


Voedselpakketten

De vraag naar voedsel blijft stijgen op Bali. Er zijn verschillende initiatieven die een bijdrage leveren aan het verstrekken van voedsel. Zo worden er in Denpasar door een Australisch echtpaar, dagelijks 470 dag maaltijden verstrekt. In Sanur is Warung Belanda gestart met dag maaltijden en Marjon Kooi samen met Remagi vertrekken voedselpakketten. En zo zijn er velen initiatieven om de mensen van Bali van voedsel te voorzien. Ook wij als team zullen ons blijven inzetten voor de mensen van Gambuh. Er zijn een aantal donaties binnengekomen die we de komende week gaan gebruiken om voedselpakketten te verstrekken. Deze week is voor ons als team even een rustweek.

Waterfilters

Wanneer alles meezit mogen wij volgende week 70 waterfilters bij Aad gaan ophalen. Waterfilters die hard nodig zijn zodat de mensen schoon drinkwater hebben. Deze waterfilters worden verstrekt door de sponsors van Schoon Water Projecten Indonesië (SPI). We zullen dan eind volgende week beginnen met het verdelen van de waterfilters in de plaats Gambuh. SPI is via hun facebook pagina te bereiken, zie de foto.

Plastic en de Yayasan

Sinds begonnen is met het verzamelen van de plastic wordt er dagelijks plastic bij Pemangku gebracht. Het wordt dan opgeslagen op de centrale plaats. Maar er is meer voor nodig om het plastic te verwerken. Zo zullen de flessen door een machine fijn gemaakt moeten worden en verzonden worden naar Surabaya. Een dergelijke machine om de plastic fijn te maken is er nog niet en kost ongeveer 50 miljoen roepia. We hebben een bezoek gebracht aan een technische school in Singaraja of zij nog projecten hadden om een dergelijke machine tegen een sterk gereduceerde prijs te maken. Maar helaas dat is niet meer het geval. Ook zijn we op zoek naar een tweede hands machine, maar nog niet gevonden. Door de situatie rondom covid19 is het niet mogelijk om te exporteren.

De zakken die aangeleverd worden moeten allemaal leeg gemaakt worden en gesorteerd worden op soort afval. Daarvoor is een afgesloten containertje nodig om het chemische afval zoals batterijen en dergelijke in op te slaan. Daarnaast zouden er speciale bakken gemetseld dienen te worden met een betonnen bodem, voor ijzerwaren, papier, hout, kleine plastic en restafval. Van de restafval wordt dan weer compost gemaakt. Voor het maken van de compost is een machine nodig die de restafval heel fijn vermaalt.

Alle benodigde papieren voor het oprichten van de Yayasan (Stichting) zijn klaar om geregistreerd te worden. Dit dient door een notaris te gebeuren en momenteel zijn er twee sponsoren die een bijdrage willen leveren om dit te realiseren.

De wil en de motivatie zijn bij het team die zich bezig houden met de plastic enorm. Men is ontzettend enthousiast om dit project te laten slagen. Maar er zit een maar aan namelijk om verder te kunnen gaan ontbreken daar de middelen voor, ondanks dat zij proberen alle wegen in te slaan om deze middelen te realiseren.

Jullie mogen doneren en donaties kunnen overgemaakt worden naar NL23SNSB0939530880 t.n.v. H.M.H Bus en onder vermelding: Voedselhulp voor Gambuh op Bali.

13 november 2020