Ngaben in Gambuh 2


De Voorbereidingen
De voorbereidingen waren een paar dagen op een laag pitje gezet, omdat er ook nog andere werkzaamheden waren. Zondag was alles weer hervat en zal het tot en met de 6de juli het drukste en belangrijkste gedeelte uit de voorbereiding en de werkelijke ceremonie zijn. Sommigen bewoners van Gambuh hebben in het verleden hun werk en geliefde ergens anders gevonden. Zo zijn er mensen uit Groka, Kalimanten en Sulawesi aanwezig om de laatste eer aan de ziel te brengen. Met deze mensen zijn we naar het strand in Anturan gegaan, omdat de tempel aldaar behoort bij de mensen van Gambuh. Op het strand werden er diversen ceremonies uitgevoerd om de ziel uit te nodigen de zee te verlaten en met hun mee te gaan. Belangrijk daarbij is om drie keer het strand aanraken en zo ook de offering, die men heeft mee genomen. Daarna loopt men achterelkaar terug naar de plek waar alle offers liggen. Zo kan de ziel volgen. Vandaaruit zijn we naar Pura Dalem Purwa in Selat gegaan, waar de ziel uitgenodigd. Deze tempel is een Merajapati Tempel en gewijd aan de god Shiva.

De geschiedenis van de bewoners van Gambuh gaat heel ver terug en vind de oorsprong uiteindelijk op Java en wel in het gebied Dieng. Tijdens het lezen en de gesprekken met Ketut Budi (Pemangku) volgt de ene verwijzing de andere op en beland je in een spannend avontuur van ontdekkingen en nieuwe inzichten.
Zo heb je de geschiedenis hoe het dorp ontstaan is. Je krijgt te maken met het gebied Dieng, de wijsgeren Sada Palon en Prabu Brawijaya V. Ook de vulkaan Semeru speelt hier een belangrijke rol. En is er ook een verwijzing van de naam Gambuh naar muziek en dans. Alles omvattend en er zullen beslist nog wel zijtakken zijn die wij over het hoofd hebben gezien.

De geschiedenis van Selat in het kort.
Selat is een groot gebied en dat gaat vanaf de top van de berg tot aan de zee. Het gebied heette vroeg volledig Selat en met de tijd vormde zich Dusun’s. Waaronder dus Gambuh.

In het dorp Tamblingan woonde Ida Sri Maharaja Wira. Hij beval zijn twee zoons het dorp te verlaten. Zijn oudste zoon, Ida Dalem Bodjog Mambet, werd vergezeld van 5 volgelingen en kreeg de opdracht om naar Gobleg te haan waar hij later ook stierf. Zijn jongste zoon, Ida Dalem Dewa Rejana, die ook vergezeld werd met vier volgelingen, kreeg de opdracht om naar Selat te gaan. Uiteindelijk ging hij naar het Oosten en vanuit het Oosten naar het Noorden gedurende zijn toch werden vele plaatsnamen gevormd en twee van zijn volgelingen vonden er hun thuis. De reis zou uiteindelijk lopen van Dalem Tamblingan naar Selat Pandan Banten Village.

Sadapalon
Hij was de adviseur van Brawijaya V en tevens priester. Hij wordt gezien als een spirituele adviseur en magische leider die in elk tijdsbeeld een andere gedaante aanneemt. Het verhaal is dat Sadapalon zijn koning vervloekt heeft omdat deze zich in zijn regeerperiode tot de Islam had bekeerd. Hij beloofde dat hij 500 jaar later zou terugkomen om de Islam te verdrijven en het Hindu, Boeddha Javaanse religie en beter bekend als Buda, in ere te herstellen. Hij zou terugkeren in een tijd van politieke corruptie en natuurrampen. We kunnen deze nauwkeurige voorspellingen afmeten aan een aantal oorzaken, waaruit blijkt dat hij gelijk heeft. Zo zijn de eerste nieuwe Hindu tempels in 1978 gereedgekomen. Een voorbeeld hiervan is Pura Blambangan in het regentschap van Banyuwangi. Een andere voorspelling was dat de Mount Semeru rond die zelfde tijd zou los barsten, hetgeen ook gebeurd is. Op internet zijn er verschillende websites en artikelen te vinden: “Is de tijd van Sadapalon aangebroken”?

Prabu Brawijaya V
Hij is geboren in 1413 en overleden in 1478. Was getrouwd met zes vrouwen en het blijkt dat hij 63 kinderen had. Zijn geboortedatum is onzeker. Hij was de laatste koning van het Majapahit Koningdom. Om zijn onderdanen te beschermen bekeerde hij zich tot het Islam geloof. Velen verlieten toen Java en vetrokken richting Bali.

Dieng
De tempels op het Dieng Plateau stammen uit de 7de of 8ste eeuw en zijn afkomstig uit het Kalingga-Koninkrijk. Het zijn acht kleine Hindoetempels en behoren tot de oudste en nog bestaande religieuze tempels die er op Java gebouwd zijn. Er is niet bekend wie de architect is en ook de originele namen van de tempels zijn niet bekend. Uit de inscripties is dat niet te herleiden en in die periode noemde de Javanen elke tempel volgens Wayang personages. Het verhaal gaat dat hier de originele bewoners van Gambuh vandaan komen.

2 juli 2019